NK 53 – SVENNE

Vinnende bud: kr 81

Uvanlig 1-rings stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig 1-rings stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #187-90

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVENNE (Ref#: 12383 , Kilde: KulturNav)

SVENNE poståpneri, i samme annex til Flesberg prestegjeld, Numedal og Sandsvær fogderi, under Kongsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 13.7.1877, med virksomhet fra 15.8.1877. Sirk. 22, 10.8.1877.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet SVENE.

Poståpneriet ble fra 15.10.1895 flyttet til Svenesund.

Ble fra 1.10.1971 lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(3622)
Poståpnere/styrere:
Lensm. og gårdbr. Paul Christian Røtter 15.8.1877. (På gården Lampeland.)
Frk. Aagot Røtter 1.11.1895. (På gården Svenesund fra 15.10.1895.)
Eivind O. Høimyr 11.9.1899.
Gårdbr. Kitil Kristiansen Moen 1.7.1902.
Lensm. Lars Thoresen Haug kst. 1.10.1907, fast 20.11.1912.
Kristiane Marie Sæther 17.1.1917 (f. 1891).
Reidun Dalen midlertidig fra 17.11.1954, kst. 1.4.1957, fast 1.8.1958 (f. 1916).
Tordis Bondal kst. 1.8.1969 (f. 1946).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1877 1880 1894 1908 1910 1912 1913 1914 1917
Kr 96 120 200 250 350 400 450 500 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------