NK 53 – SØRUM I VALDRES

Vinnende bud: kr 343

Endret til Begna i 1909.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Endret til Begna i 1909.
Frimerkeauksjon #174-47

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRUM I VALDRES (Ref#: 12715 , Kilde: KulturNav)

SØRUM I VALDRES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Begndalen, Søndre Aurdals herred, Valders fogderi, under Hønefoss postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1890, i postruten Hedalen -- Hen. Sirk. 31, 18.9. 1890.

Poståpneriet ble fra 1.4.1906 lagt under Kristiania postkontor. Sirk. 16, 6.4. 1906.

Navnet ble fra 1.1.1909 endret til BEGNA. Sirk. 67, 23.12.1908.

Fra 1.7.1953 ble poståperiet lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2937 BEGNA ble nedlagt fra 1.5.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 3.4.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2937)
Poståpnere/styrere:
Hotelleier O. G. Sørum 1.10.1890.
Lars Tronsethaugen 1.4.1907 (f. 1850).
Olava Høneren (Granheim) 1.10.1921 (f. 1891).
Elsa Haldis Bertelrud midlertidig fra 1.4.1957, kst. 1.8.1957, fast 1.8.1958 (f. 1935).
Karen Nelly Andreassen kst. 1.9.1970 (f. 1941).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1895, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1907 kr 300,-, fra 1912 kr 400,-, fra 1912 kr 450,-, fra 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------