NK 53 – SKJOLD

Vinnende bud: kr 66

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-93

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJOLD (Ref#: 11150 , Kilde: KulturNav)

SKJOLD poståpneri, i Skjold prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 21.1.1864. Sirk. 4, 29.2.1864.

Poståpneriet ble fra 1.7.1894 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 17, 12.7.1894.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet tildelt datostempel først i 1882 av typen 2-rings vanlig.

(5574)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger og lærer Jacob Jacobsen Smedsvig 21.2.1864 (f. 1830).
Enken Gurine Vestre kst. 8.11.1909, fast 26.12.1909 (f. 1858).
Frk. Severine Vik (Vik-Vestre) midlertidig fra 1.4.1919, fast 1.6.1919
(f. 1890).
Bergljot Konstanse Knutsen 1.12.1950 (f. 1921).
Poststyrer Randi Hjellestad Trovåg 1.2.1988 (f. 1957).

De første årlige poståpnerlønninger:

1864 1870 1882 1896 1902 1907 1909 1912 1914 1917
Spd. 16 20
Kr 100 160 200 250 300 350 400 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------