NK 53 – SKAGE

Vinnende bud: kr 125

Uvanlig stempel. Grad 7. Navn endret til Skage i Namdalen i 1891. Svak hj. brett oppe til høyre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7. Navn endret til Skage i Namdalen i 1891. Svak hj. brett oppe til høyre.
Frimerkeauksjon #194-103

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKAGE (Ref#: 10950 , Kilde: KulturNav)

SKAGE poståpneri, i Skage annex til Overhalden prestegjeld, Namdal fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 1.1.1879. Sirk. 30, 9.11.1878.

Navnet ble fra 1.7.1891 endret til SKAGE I NAMDALEN. Sirk. 16, 25.6.1891.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7860 SKAGE I NAMDALEN tildelt postnr 7869.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1882, av 2-rings vanlig type.

(7860)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Mathias Sellæg 1.1.1879 (f. 1848).
Borgny Sellæg 1.7.1921 (f. 1889).
Magne Sellæg 1.8.1922.
Gårdbr. Andreas M. Sellæg kst. 1.7.1930 (f. 1883).
Gårdbr. Ragnar Brattberg under ledighet fra 8.3.1953.
Poståpner Hilmar Kvaløyseter 1.7.1953 (f. 1912).
Postkass. Synnøve Landsem 1.12.1979 (f. 1947).

Årlig poståpnerlønn var i 1879 kr 48,-, i 1882 kr 100,-, i 1898 kr 280,-, i 1904 kr 350,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------