NK 53 – RØDVEN

Bud nå: kr 24

Nedlagt 1984 , Rundt hjørne oppe til høyre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:38
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 26 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1984 , Rundt hjørne oppe til høyre.
Frimerkeauksjon #191-97

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØDVEN (Ref#: 10283 , Kilde: KulturNav)

RØDVEN poståpneri, i Rødven annex til Veø prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.7.1883 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra gården Sandnæs i postruten Veø -- Lereim. Sirk.14, 21.6.1883.

Poståpneriet ble fra 1.5.1889 flyttet fra Rødven til Stangenæs.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

6352 RØDVEN postkontor C, under Molde postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1984. Ny postadresse: 6350 EIDSBYGDA. Sirk. 27, 6.8.1984.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet antakelig ikke datostempel før i 1888 av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(6352)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. knud Sørensen Rødven 1.7.1883.
Gårdbr./eksp. Knud Bottolfsen Stangenæs 1.5.1889.
Gårdbr. og ds.eksp. Lars K. Stangenæs 10.3.1914 (f. 1873).
Ds.eksp. Knut Stangenes 21.8.1943 (f. 1909).
Landpostbud Arnfinn Øverland antakelig kombinert styrer/landpostbud ca 1981 (f. 1943)

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1887, da årlig lønn ble:

1887 1896 1901 1909 1913 1917
Kr 64 120 150 200 250 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------