NK 53 – NESTHUN

Vinnende bud: kr 181

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-53

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NESTHUN (Ref#: 8421 , Kilde: KulturNav)

NESTHUN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Birkeland annex til Fane prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.9.1883. Sirk. 20, 15.9.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet NESTTUN.

Poståpneriet flyttet trolig i 1917 til lokaler i Fana Sparebanks gård, og derfra i 1918 til A. Eikum.

Omgjort til underpostkontor I fra 1.12.1942. Sirk. 31, 10.11.1942.

Selvstendig postkontor fra 1.9.1954. Sirk. 18, 18.8.1954.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser på NESTTUN tildelt postnr 5221 -- 5227 NESTTUN. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret NESTTUN tildelt postnr 5852 BERGEN (postbnoksnr 1 -- 189) og 5853 BERGEN (postboksnr 190 -- 400).

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poststedet i 1883.

(5050 / 5121)
Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
Stasj.formann O. Hovig 15.9.1883.
Stasj.mester Peder Treschov Hansen i 1883.
Jernb.kontorist J. Svanger kst. 12.5.1894.
Stasj.mester R. Sevaldsen 25.10.1894.
Jernb.kontorist Knutsen kst. i 1897.
Stasj.mester H. Kirksæter 20.5.1897.
Fru Elfrida Sunde, midlertidig kst. fra 1.7.1917.
Postelev Johan Vestnes 1.1.1927.
Postass. Samson Kristoffer Hopen, kst. 1.5.1928 (f.1897). Under tjenestefri i tiden 25.3.--25.9.1945 styrt av Asbjørg Øyen. Samson Kristoffer Hopen ble posteksp. fra overgang til underkontor fra 1.12.1942.
Posteksp. Rolf Flaathe 1.5.1944 (plikt).
Posteksp. Hilmar Eriksen 1.11.1946 (plikt).
Postfullm. I Hilmar Eriksen fast 1.9.1954.
Erling Munch-Anderssen 1.12.1960 (f.1899).
Avd.sjef III Sigurd Andreas Søreide 1.9.1967 (f.1906).
Postmester Finn Monsen 1.6.1975 (f.1922).
Kons.vikar Ragnhild Haarstad vikar fra 15.11.1988, fast 1.1.1991 (f.1945).
Førstepostfullm. Erling Møller vikar fra 14.9.1992.
Postmester Erling Møller 18.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1883 kr 96,-, i 1898 kr 450,-, i 1901 kr 500,-, i 1908 kr 750,-, i 1911 kr 800,- og fra 1916 kr 1.200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med kr 600,-.

---------