NK 53 – NÆSNE

Vinnende bud: kr 440

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-101

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NÆSNE (Ref#: 9114 , Kilde: KulturNav)

Nytt NÆSNE poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887 med virksomhet fra 1.7.1887 med 3 ganger ukentlig båtpost til og fra Vigholmen poståpneri.
Poståpneriet lå i Næsne herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor. Sirk. 17, 6.7.1887.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet NESNE, som fra 15.2.1908 ble endret til NESNA. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Poståpneriet ble ved etablering av nye poststedsgrupper omgjort fra 1.11.1973 til postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.5.1979 status av postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8700 NESNA tildelt postnr 8701.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble antakelig levert ved opprettelsen i 1887.

(8700)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Handelsm. Jak. Fr. Zahl 1.7.1887.
Thv. Zahl 1.4.1893 (f. 1865).
Ingvald Seljelid 16.1.1936 (f. 1899). Var syk i et år fra 4.5.1940, hadde tjenestefri uten lønn i tiden 5.4.1941--1.9.1944, da han sluttet.
Poståpneriet ble under fraværet styrt av Johannes Knudsen, likeledes under ledighet i perioden 1.9.1944--1.9.1945.
Ingvald Seljelid igjen tilsatt fra 1.9.1945 (f. 1899, død 10.10.1947).
Harald Bryggmann Mørch, midlertidig fra 11.10.1947, fast 1.7.1948, sluttet 6.3.1951 (f. 1924).
Poståpneren på Træna, Reidar Bergersen, utførte tjenesten midlertidig under ledigheten fra 7.3.1951. Under hans sykdom styrt av kontorvikaren Reidun N. Stortjønnli.
Reidun N. Stortjønnli tilsatt fra 1.12.1951 (f. 1929). Under hennes tjenestefri i tiden 16.10.1955--15.1.1956 ble stedet styrt av reservepoståpner Bjerkelo.
Reidun Stortjønnli (Warholm) ble postmester 1.11.1973.
Postfullm. Bjørgun Elen Huskebakk 1.1.1980 (f. 1943).

De første årlige poståpnerlønninger:

1887 1890 1895 1901 1907 1912 1913 1914 1917
Kr 70 150 300 350 450 550 600 650 800

---------

NÆSNE (Ref#: 9210 , Kilde: KulturNav)

NÆSNE poståpneri, i Næsne prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 28.6.1842, samtidig med opprettelsen av en del biposter i Nordland. Sirk., 21.4.1843.

Poståpneriet ble fra 1.7.1857 flyttet til dampkipsanløpsstedet Vigholmen. Sirk. 7, 29.7.1857.

Navnet ble først fra 1.1.1886 endret til VIGHOLMEN. Sirk. 27, 30.11.1885.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet VIKHOLMEN.

Fra 1.7.1910 ble poståpneriet lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8720 VIKHOLMEN ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Det første stempel av 3-rings type med nr 221 ble antakelig nyttet fra frimerkenes utgivelse i 1855/56. Ca 28.1.1859 ble postkontoret tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8720)
Poståpnere/styrere:
Det er noe usikkert hvem som var den første poståpner. I en eldre poståpnerprotokoll nevnes kirkesanger Augustinussen (1843 ?).
Det er videre noe usikkert om dette er den samme August Møller Augustinussen som ble kst. 19.11.1851.
Handelsm. L. Meyer 1.7.1857.
Anders Jørgen Zahl 1.6.1860.
Handelsm. Johan Fredrik Winther Meyer kst. 1.10.1872, fast i 1873.
Elise Nielsen Meyer kst. poståpner, men tiden er ikke kjent.
Handelsm. Christian F. Olsen 1.7.1889.
Fru Bolette Olsen 1.1.1913.
Petter Tobiassen kst. 1.7.1917, fast 15.4.1919 (f. 1865).
Olaus Berg 1.6.1935 (f. 1903).
Aud Svaleng 1.2.1971 (f. 1930).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1842 1857 1866 1873 1878 1887 1917
Spd. 4 24 40 60
Kr 400 600 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NÆSNE (Ref#: 9211 , Kilde: KulturNav)

NÆSNE var ifølge posthistorien tatt ut som "postgaard" i 1787, men er nevnt i andre kilder allerede i 1663.

---------