NK 53 – MOSBY

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-45

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOSBY (Ref#: 8008 , Kilde: KulturNav)

MOSBY - se ODDERNÆS

---------

ODDERNÆS (Ref#: 9273 , Kilde: KulturNav)

ODDERNÆS poståpneri, i samme prestegjeld, Mandal fogderi, under Christiansand S. postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 20.6.1882, med virksomhet fra 1.10.1882. Samtidig ble igangsatt 2 ganger ukentlig bipost til og fra Venneslan poståpneri. Biposten ble ved Kgl.res. 29.12.1888 endret til 3 ganger ukentlig. Sirk. 16, 15.9.1882.

Navnet ble fra 1.10.1883 endret til MOSBY. Sirk. 21, 30.9.1883.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MOSBY nytt postnr 4619. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 4619 MOSBY tildelt postnr 4671.

Datostempel ble antakelig først utsendt i 1885 av 2-rings vanlig type med tekst Mosby og åpen stjerne.

(4710 / 4619)
Poståpnere/styrere:
Landh. og gårdbr. Ole Martinius Johnsen Mosby midlertidig fra 1.10.1882, fast 15.10.1883 (f.1845).
Oscar Johnsen 1.4.1920 (f.1893).
Sverre Grindland midlertidig fra 1.9.1949.
Andreas Øynen midlertidig fra 5.5.1950.
Eva Rebekka Johnsen 1.10.1963 (f.1902).
Kjell Ropstad 1.3.1969 (f.1928).
Poststyrer Eilin Utgård vikar fra 1.1.1990, fast 1.6.1990 (f.1951).

Årlig lønn:

1882 1884 1885 1889 1894 1904 1907 1914 1917
Kr 40 64 120 140 200 350 500 600 650

Poståpneren fikk fra 1.7.1917 et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------