NK 53 – KOBBERVIG

Bud nå: kr 170

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:36
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 180 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #191-95

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KOBBERVIG (Ref#: 6052 , Kilde: KulturNav)

KOBBERVIG poståpneri, i Avaldsnæs prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.10.1842 i forbindelse med samtidig opprettelse av en ny postrute fra Jelsø til Kobbervig. Det finnes ikke sirkulæremelding om opprettelsen, men ifølge utstedt portokart ser det ut for at poståpneriet kom i virksomhet fra oktober/november 1842.

Fra poststedsfortegnelsen 1890 ble navnet skrevet KOBBERVIK.

Fra 1891 endret til KOPERVIK.

Poståpneriet ble fra 1.8.1898 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 19, 15.6.1898.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4250 KOPERVIK tildelt postnr 4291 (for postboksnr 1 -- 529) og postnr 4294 KOPERVIK (for postboksnr 1001 - 1099).

Poståpneriet nyttet allerede i 1855 3-rings kassasjonsstempel nr 155 og fikk ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt datostempel samme år av 1-rings type med antikva bokstaver.

(4250)
Poståpnere/postmestere og postsjefer:
Landhandler, undertollbetjent og poståpner Klaus Kristen Krohn Fischer 06.10.1842. (f.03.06.1806, noen kilder sier 03.04.1806)(d.08.06.1899)
Ds.eksp. og sparebankkass. Asbjørn Andreas Vaage 1.7.1853.
Poståpnerske (ved Tonsaasen poståpneri) Anna Helena Margretha Geelmuyden ble 1.8.1898 beskikket som første postmester ved Kopervik postkontor (f. 1865).
Geelmuyden sluttet 11.9.1906, men grunnet sykdom ble stedet fra ca desember 1905 styrt av postass. Borghild Brattelid (f. 1882).
Postbetj.III Martha Vinje Falnæs kom fra Stavanger postkontor og ble beskikket som postmester fra 1.1.1907 (f. 1875). Hun sluttet 14.11.1940. Posteksp. Teodor Gustavsen kom fra Risør postkontor, og ble ansatt postmester i Kopervik 14.11.1940, men sluttet etter søknad fra 10.5.1943 (f. 1888).
Posteksp. Tollak Anton Bygnes, ved Kopervik postkontor, var midlertidig styrer av postkontoret under ledighet fra 10.5.1943, og ble ifølge Sirk. 25/1943 ansatt som postmester fra 1.11.1943 (f. 1895). Grunnet krigstiden ble ansettelsen v/Sirk. 22/1946 rettet til 1.8.1946. Han sluttet 1.8.1959.
Avd.sjef II Einar Nøkling kom fra Voss postkontor og ble ansatt som postmester (ved Kopervik postkontor) fra 1.5.1960 (f. 1918). Han sluttet som postsjef 1.1.1986.
Førstepostsekretær Jon Adelstein Bjelland (kom fra Sandnes postkontor) ble ansatt postsjef ved Kopervik postkontor fra 1.8.1986 (f. 1939).
Postmester Jon Adelstein Bjelland 1.5.1998 (f. 1939).
Postmester Reidun Strand Jensen 1.4.2001.

Den årlige poståpnerlønnen var i 1842 12 Spd., i 1853 75 Spd., i 1873 100 Spd. Fra 1877 var lønnen kr 480, i 1888 kr 600 og i 1890 kr 700.

---------