NK 53 – INDVIKEN

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-62

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

INDVIKEN (Ref#: 5327 , Kilde: KulturNav)

INDVIKEN - se UDVIGEN

---------

UDVIGEN (Ref#: 13453 , Kilde: KulturNav)

UDVIGEN poståpneri, i Indvigen prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, med bipostrute fra Udvigen -- Selø -- Indvigen ble opprettet ved Kgl.res. 12.1.1841.

Fra 1.4.1850 ble poståpneriet flyttet fra gården Verlo til gården Faleide i Indvigen sogn. Navnet ble samtidig endret til INDVIGEN. Sirk. 1, 16.1.1850.

Fra 15.8.1875 ble navnet igjen endret til UDVIGEN. Sirk. 19, 4.8.1875.
Samtidig ble et nytt Indvigen poståpneri opprettet.

Av poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til UTVIKEN, og poståpneriet lå da i hotellet nær kirken.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeid postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til UTVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1923 endret til UTVIK. Sirk. 1, 4.1.1923.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6873 UTVIK ble lagt ned fra 1.6.1996. Ny postadresse: 6875 INNVIK. Sirk. 13, 22.5.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk UTVIK nytt postnr 6797.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 141 (ca 1856) og fikk i 1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6873 / 6797)
Poståpnere/styrere:
Den/de første poståpner(e) er ukjente.
Gårdbr. Anders Rasmussen Faleide 1.4.1850.
(?) Suhms 23.12.1854.
Underoffiser Johannes Rasmussen Muri 1.11.1855.
Gårdbr. Rasmus Christensen 1.1.1861. (På gården Vaslo i Udvigen.)
Landh. Jacob Hammer 1.3.1864.
Johan Severin Johannessen Loen 1.10.1878 (f. 1847).
Enke Synnene Loen 12.5.1905 (f. 1853).
Ragna Elfrida J. Loen (Hegdal) 1.4.1921 (f. 1894).
Per Loen, midlertidig fra 1.3.1957, kst. 1.8.1957, fast 1.8.1958 (f. 1930).

De første årlige poståpnerlønninger:

1841 1850 1875 1897 1907 1912 1914 1917
Spd. 8 20
Kr 128 200 300 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


Nytt INDVIGEN poståpneri, ved ds.anl.stedet, i Indvigen hovedsogn av Indvigen prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr, ble opprettet ved Kgl.res. 3.7.1875. Sirk. 19, 4.8.1875.
Samtidig fikk det tidligere Indvigen poståpneri navnet Udvigen.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til INDVIKEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeid postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til INNVIK. Sirk. 53. 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret INNVIK nytt postnr 6793.

Poståpneriet overtok antakelig det datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver som tidligere Indvigen poståpneri nyttet fra 1859.

(6875 / 6793)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger og lærer Mons Christoffersen Sydnæs 15.8.1875 (f. 1831).
Mathilde Sydnes 6.2.1902.
Landh. G. M. Sydnes 28.4.1903 (f. 1867).
Arnfinn Sydness 15.7.1938 (f. 1908).
Postkass. Arnt Bøe 1.7.1978 (f. 1954).
Posteksp. Nelly Margrethe Flølo 1.10.1986 (f. 1944)

De første poståpnerlønninger:

1876 1879 1886 1892 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 100 120 180 200 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------