NK 53 – HAALAND

Vinnende bud: kr 121

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-94

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAALAND (Ref#: 3863 , Kilde: KulturNav)

HAALAND poståpneri, i Haaland herred, Jæderen og Dalane fogderi, under Stavanger postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1.og 11.6.1888 med virksomhet fra 1.7.1888, med 2 ganger ukentlig bipost ved gående bud til/fra Stavanger.

Fra 1.7.1907 ble poståpneriet flyttet fra Sands til Sandskrossen.

Navnet ble fra 1.4.1931 endret til SOLA. Sirk. 9, 26.3.1931.

Poståpneriet ble omgjort til underpostkontor I fra 1.3.1956. Sirk. 3, 13.2.1956.

Underpostkontoret ble ved etablering av nye poststedsgrupper gitt status av postkontor B fra 1.11.1973. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4050 SOLA tildelt postnr 4093.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4050)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Gårdbr. Peder Eriksen Sande 1.7.1888.
Meieribest. Ivard Vold 1.7.1907.
Handelsm. Torger Torgersen Klingsheim 1.7.1908 (f. 1873).
Handelsm. Tor Klingsheim 16.1.1939 (f. 1915).
Postbetj. Gunnar Eriksen midlt. 1.1.1955.
Postflm. I Per Magne Fagerlid 1.9.1959 (f. 1928).
Avd.sjef III Arne Hadland 1.5.1968 (f. 1926).
Postkass. III Kjell Torjussen kst. 1.2.1969 (f. 1932).
Postkass. II Sven Berge 1.2.1974 (f. 1926).
Elfrid Hansen vikar 1.12.1990.
Postm. Hild Mona Gramshaug 1.7.1998.

Poståpneren var antakelig ulønnet av Pv til 1891. Lønnen ble da:

1891 1908 1910 1912 1913 1914 1917
Kr 100 150 350 400 500 550 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------