NK 53 – GRÆSHOLMEN

Vinnende bud: kr 260

Nedlagt 1903 , Rundt hjørne

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1903 , Rundt hjørne
Frimerkeauksjon #170-163

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRÆSHOLMEN (Ref#: 3737 , Kilde: KulturNav)

GRÆSHOLMEN poståpneri, i Throndenæs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1867 på dampskipsanløpsstedet for dampskipet "Tromsø". Sirk. 25, 29.11.1867.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Poståpneriet GRÆSHOLMEN ble lagt ned fra 1.5.1903. Sirk. 18, 2.5.1903. Ny postadresse: 9430 GAUSVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpnere:
Handelsm. Søren Giæver 1.12.1867.
Handelsm. O. Kavlie 1.1.1878.
Enkefru Marie Kavli 15.2.(8.)1887.
Handelsm. H. Dybli 12.5.1888.
Handelsm. O. B. Olsen 14.7.1897.
Johan Henrich Lampe 26.7.1901.

Poståpneren var i 1867 ulønnet av Pv. Først i 1878 sees årlig lønn å være kr 48,- i 1889 kr 180,- og i 1894 kr 240,-.

---------