NK 53 – FLOKENÆS

Vinnende bud: kr 40

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #175-76

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FLOKENÆS (Ref#: 15190 , Kilde: KulturNav)

FLOKENÆS - Se FLOKENES

---------

FLOKENES (Ref#: 2830 , Kilde: KulturNav)

6974 FLOKENES postkontor C ble opprettet som poståpneri den 1.7.1889. Poståpneriet lå på dampskipsanløpsstedet, med samme navn, i Vevring, senere Kinn herred, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor. Sirk. 14, 20.6.1889.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53. 22, 12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, men fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

6974 FLOKENES postkontor C i Florø postområde ble lagt ned fra 1.6.1990. Ny postadresse: Flokenes, 6976 KVAMMEN. Sirk. 14, 3.5.1990.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble tilsendt poståpneriet ved opprettelsen.

(6974)
Poståpnere/styrere:
Landhandler Jens Henriksen Flokenæs 1.7.1889.
Enke Stefine Andersdotter Flokenæs 16.6.1891.
Lærer Mathias Gilsvik 21.10.1895.
Gårdbruker Johannes J. Nervik 1.10.1899 (død 14.11.1919).
Josefine Nervik kst. 14.11.1919.
Ds.eksp. Oluf Osland midlt. 15.3.1920.
Josefine Nervik Osland 1.5.1920 (f. 1894). Antakelig med vikar gr.sykdom 18.7.1951 - 1.12.1953, og videre under permisjon fra 1.12.1953 til hun sluttet 6.12.1956.
Ds.eksp. Oluf Osland, midlt. 7.12.1956, fast 1.3.1957 (f. 1898).
Landp.bud Johanna Storehaug 19.9.1973. Fra 1.2.1979 er Johanne Storehaug igjen tilsatt som landpostbud, men det er ikke kjent om styrerstillingen nå er kombinert landp.bud/poststyrer.

Poståpneren var antakelig ikke lønnet av Postverket de første år. Årlig lønn er:

1895 1902 1912 1913 1917
Kr 120 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------