NK 53 – FAAVANG

Vinnende bud: kr 29

Uvanlig stempel. Grad 7. Rift på venstre side.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7. Rift på venstre side.
Frimerkeauksjon #178-22

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FAAVANG (Ref#: 2371 , Kilde: KulturNav)

FAAVANG - se FODVANG

---------

FODVANG (Ref#: 2885 , Kilde: KulturNav)

FODVANG poståpneri, i samme annex til Ringebo prestegjeld, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet lå antakelig på skyss-stasjonen Kirkestuen og flyttet i 1896 til jernbanestasjonen.

Fra poststedsfortegnelsen 1886 er navnet endret til FAAVANG.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Fra Ottabanens åpning 2.11.1896 lå poståpneriet på jernbanestasjonen, navnet ble endret til MYRE. Sirk. 50, 24.11.1896.

Fra 1.4.1921 ble navnet igjen endret til FÅVANG. Sirk. 13, 21.3.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2634 FÅVANG tildelt postnr 2633.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2634)
Poståpnere/styrere:
Landh. Christian Hansen Luunde (?) 1.7.1883.
Landh. Nils Hagen 1.7.1886.
Elise Myhre 23.10.1896.
Stasj.eksp. Georg Sørensen 1.3.1898.
Stasj.eksp. Iver Pedersen 16.7.1898.
Stasj.mester S. Winsnes 1.10.1912 (f. 1868).
Stasj.mester Fredrik Alstergren 1.7.1920.
Overtatt av Norges Statsbaner 9.6.1927.
Erling Fandrem kst. 1.2.1963 (f. 1930).
Poståpner Magnus Eliassen 1.10.1968 (f. 1913).
Poststyrer Hans Strand 1.7.1981 (f. 1947).
Postkass. Ola Hovdhaugen vikar 1.10.1986 (f. 1948).
Førstepflm. Dag Bredeveien 1.5.1987 (f. 1956).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1883 1885 1898 1902 1909 1913 1914 1917
Kr 150 200 320 480 513 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------