NK 53 – BRÆKKESTØ

Vinnende bud: kr 38

Nedlagt 1978

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1978
Frimerkeauksjon #170-61

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRÆKKESTØ (Ref#: 1315 , Kilde: KulturNav)

BRÆKKESTØ poståpneri, i Vestre Moland prestegjeld, Nedenæs fogderi, under Lillesand posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 30.12.1882 og 19.5.1883 med virksomhet fra 1.7.1883 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Lillesand posteksp. Sirk. 14, 21.6.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet BREKKESTØ.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.4.1975 antakelig med kombinert styrer og landpostrute.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen i 1883.

(4780)
Poståpnere/styrere:
Skomaker Andreas Nicolai Redtz 1.7.1883 (f. 1830).
(?) (?) (?)
Thora K. Anderssen 25.5.1910. Under tj.fri 1 år fra 1.7.1917 med Birgitte Axelsen som vikar.
Frk. Birgitte Axelsen 1.7.1918 (f. 1864).
Thora Karoline Anderssen kst. 15.12.1929 (f. 1875).
Andrew Sigbjørn Andersen 1.12.1946 (f. 1904).
Landpostbud Karsten Orginius Nielsen styrer og landpostbud 1.4.1975 (rute 3188) (f. 1923).

De første kjente poståpnerlønninger:

1883 1892 1903 1908 1912
Kr. 100 150 200 250 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------