NK 53 – AAENSIRE

Bud nå: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:36
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 14 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #191-94

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AAENSIRE (Ref#: 25 , Kilde: KulturNav)

AAENSIRE poståpneri, ved fiskeværet med samme navn, på østsiden av Sireelven, utenfor kapellet i Næs, i Hitterø herred, Lister fogderi, under Flekkefjord posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 15.8.1884 og med to ganger ukentlig bipostrute til/fra Moi poståpneri. Sirk. 13, 11.8.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet AAEN-SIRE.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅEN-SIRE.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til ÅNA-SIRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4420 ÅNA-SIRA ble lagt ned fra 1.1.1977. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4420)
Poståpnere/styrere:
Landh. Lasinius Larsen Midbø 15.8.1884.
Landh. Tønnes Larsen Midbø 16.8.1895 (f. 1869).
Solveig (Midbø) Myhre 1.4.1927.
Kari Midbø (Kvelland) 15.10.1940 (f. 1913).
Landpostbud Pieter Leendert Zijdemans 1.11.1981 (f. 1925).
Posteksp. Mariann Endresen vikar fra 1.5.1984, fast 1.3.1986 (f. 1962).
Postkass. Odd Endresen 1.1.1987 (f. 1962).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1884 kr 40,-, i 1892 kr 90,-, i 1906 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------