NK 525 – SVATSUM

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-175

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVATSUM (Ref#: 12358 , Kilde: KulturNav)

SVATSUM poståpneri, på Løvlund, i Vestre Gausdal herred, Kristians amt , under Lillehammer postkontor, ble opprettet den 1.7.1911, med kjørende bipostrute til/fra Olstad poståpneri. Sirk. 37, 22.6.1911.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 2627 SVATSUM nytt postnr 2657.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2627 / 2657)
Poståpnere/styrere:
Landh. Thor Træteng 1.7.1911 (f. 1873).
Landh. Syver Træteng 1.5.1928 (f. 1903).
Poståpner Per Oddvar Kjell Dalen 1.6.1970 (f. 1941).
Birgit Dalen midlertidig fra 1.12.1987.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 300,-, fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------