NK 525 – SØRKJOSEN

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-99

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRKJOSEN (Ref#: 12658 , Kilde: KulturNav)

SØRKJOSEN - se SØRTJOS

---------

SØRTJOS (Ref#: 12709 , Kilde: KulturNav)

SØRTJOS poståpneri, på handelsstedet, i Reissen annex til Skjervø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt under dampskipstiden fra 1867 på anløpsstedet for D/S "Tromsø". Sirk. 25, 29.11.1867.

Fra postst.fortegnelsen 1894 er navnet endret til SØRKJOS.

Fra 1895 endret til SØRKJOSEN.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9086 SØRKJOSEN ble lagt ned fra 24.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 30, 27.11.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikkk SØRKJOSEN nytt postnr 9152.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9086 / 9152)
Poståpnere/poststyrere:
P. M. Lunds enke fra 1867 (f. 1847).
Ds.eksp. Carl B. Lund 20.9.1919 (f. 1868).
Johan William Pedersen 1.7.1938 (f. 1887).
Petter Øivind Birkelund midlertidig fra 1.2.1058, kst. 1.7.1958, fast 1.8.1959 (f. 1929). Hadde tjenestefri i 1 år uten lønn fra 1.8.1960.
Vikarer fra 1.8.1960.
Kst. postmester Rolv Petter Garden 1.9.1974 (f. 1938).
Poststyrer Frits Eivind Sakshaug 1.1.1979 (f. 1951).
Kate Tove Karlsen 1.9.1981 (f. 1951).

Årlig poståpnerlønn var i:

1867 1876 1889 1895 1900 1905 1908 1913 1914 1917
ulønnet
Spd. 12
Kr 72 140 200 350 500 550 600 800

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------