NK 525 – OPPHEIM

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #186-202

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OPPHEIM (Ref#: 9414 , Kilde: KulturNav)

OPPHEIM - se OPPEIM

---------

OPPEIM (Ref#: 9411 , Kilde: KulturNav)

OPPEIM poståpneri, på Staleim, i Vossestranden herred, Hordaland, under Bergen postkontor, ble opprettet fra 1.1.1901 i stedet for det tidligere brevhus Oppeim. Poståpneriet ble umiddelbart flyttet til Oppeim. Sirk. 47, 8.12.1900. -- Se også STALEIM.
Navnet ble fra samme tid skrevet OPPEIM.

Navnet ble fra 1.7.1909 endret til OPHEIM. Sirk. 25, 30.6.1909.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Voss postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til UPHEIM. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1927 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 12, 26.3.1927.

Fra 1.7.1953 igjen under Voss postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ifølge heftet "Nedlagte poststeder og poststeder som har skiftet navn i tiden 1900--1981" ble poståpneriets navn fra 1.10.1957 endret til OPPHEIM. (Også Poståpnerprotokoll.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5714 OPPHEIM, under Voss postkontor, ble nedlagt fra 17.6.1996. Ny postadresse: 5713 VOSSESTRAND. Sirk. 13, 22.5.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5714)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Joh. Borge 1.1.1901 (f.1862).
Cesilie Borge midlertidig fra 1.10.1919 til 1.7.1920 og i tiden 1.1.1921--30.6.1921 under tjenestefrihet.
Vikarer fra 1.7.1920.
Vikarer fra 1.7.1921.
Telefonstyrer Georg Borge i tidsrommet 1.4.1927--1.10.1968 (f.1903).
Styrertjenesten var deretter antakelig dekket ved vikarer.
Sigvald Hoddevik tilsatt fra 1.7.1969.
Ingunn Horvei (Bidne) vikar fra 1.3.1970, kst. 1.4.1970 (f.1950)

Årlig poståpnerlønn var 1901 kr 200,-, i 1905 kr 300,-, i 1913 kr 350,-, og i 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

OPPEIM (Ref#: 9412 , Kilde: KulturNav)

OPPEIM brevhus, i Vossestranden herred, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 15.6.1890 og underholdt under turisttiden i postruten Gudvangen -- Voss. (NB: Se også Staleim.)

Brevhuset OPPEIM ble lagt ned fra 1.1.1901 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 65.

Brevhusstyrer:
Husmand Lofthus 15.6.1890.

---------

STALHEIM (Ref#: 11743 , Kilde: KulturNav)

STALHEIM poståpneri, på sanatoriet med samme navn, i Vossestranden herred, Hardanger og Voss fogderi, under Bergen postdistrikt, i ruten mellom Gudvangen og Graven (nå: Granvin), ble fra 1.8.1887 underholdt hvert år i tiden 15.5.--15.9. Sirk. 19, 6.8.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet endret til STALEIM.

Fra 1893 skulle poståpneriet være i virksomhet hele året. Sirk. 10, 15.4.1893.

Poståpneriet fungerte fra 15.6. til utgangen av august måned 1894 som FELTPOSTKONTOR.

Fra 1895 ble bestemt at stedet skulle underholdes som FELTPOSTKONTOR NR 3 hvert år i tiden 15.6.--31.8., for øvrig som poståpneri. Sirk. 15, 16.5.1895.

STALEIM poståpneri ble inntil videre nedlagt fra 1.10.1900. Sirk. 41, 22.10.1900.

STALEIM poståpneri ble fra 1.1901 flyttet til Oppeim i Vossestranden herred og samtidig gjenopprettet under navnet OPPEIM.
Det tidligere brevhus OPPEIM ble da nedlagt. -- Se OPPEIM brevhus.

2-rings datostempel av vanlig type ble tilsendt poststedet i 1887.

Poståpnere:
Hotelleier Albert Pettersen 1.8.1887.
Bestyrer Christ. Dinger 1.5.1897.

Årlig poståpnerlønn er først kjent fra 1895 med kr 200,-, fra 1900 med kr 400,-, senere i 1900 igjen kr 200,-.


FELTPOSTKONTOR NR 3, på STALEIM, i Vossestranden herred, Voss fogderi, under Bergen postkontor., var i virksomhet fra 1894 i tiden 15.6.--31.8. i stedet for poståpneri. Sirk. 14, 16.6.1894.

Styrere:
Postbetj. frk. Ingrid Schiøtz 15.6.1894.
Frk. Minna Sørensen 15.6.1895.
Posteksp. N. Hagen 15.6.1896.
Postass. frk. Birgitte Schou 15.6.1897.
Betj.frk. Borghild Hansen 15.6.1898.
Betj.frk. Borghild Hansen 15.6.1899.
Betj.frk. Borghild Hansen 15.6.1900.
Betj.frk. Borghild Hansen 1.6.1901.


FELTPOSTÅPNERI PÅ STALHEIM
I 1902 i tiden 1.6.--15.9. Sirk. 24, 9.6.1902.
Telegrafistinne Helga Hansen 1.6.1902.

1903 i tiden 7.6.--15.9. Sirk. 24, 13.6.1903.
Disp. Christ. Dinger 7.6.1903.

1904 i turistsesongen. Sirk. 20, 10.6.1904.
Disp. Christ. Dinger 15.6.1904.

---------