NK 525 – NAMNÅ

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #193-80

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NAMNÅ (Ref#: 8228 , Kilde: KulturNav)

NAMNÅ - se NAVNAAEN

---------

NAVNAAEN (Ref#: 8289 , Kilde: KulturNav)

NAVNAAEN poståpneri, på jernbanestasjonen Navnaa, i Grue herred, Solør fogderi, under Kongsvinger postkontor, ble inntil videre underholdt fra Solørbanens åpning den 3.11.1893. Sirk. 31, 1.11.1893.

Ihr rettskrivningsreformen av 1917 ble anvnet heretter skrevet NAVNÅEN.

Navnet ble fra 1.11.1921 endret til NAMNÅ. Sirk. 60, 3.11.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2265)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester B. C. Bjørnstad 1.10.1893.
Stasj.eksp. G. A. Hansen 4.1.1897.
Stasj.eksp. Johannes N. Wiger 15.5.1901.
Stasj.eksp. Borghild Johansen 16.5.1904.
Stasj.eksp. M. Hylin Navnaaen 15.5.1913 (f.1862).
Hulda Maria Hylin 1.6.1919 (f.1883).
Landpostbud Arnulf Hylin midlertidig fra 1.1.1944, fast 15.1.1944 (f.1907). Under hans fravær, som styrer av Kirkenær i Solør poståpneri, fra 1.8.1958 med Jenny Hylin som midlertidig styrer til 1.10.1961.
Jenny Hylin tilsatt fra 1.11.1972 (f.1914).
Postkass. Aud Jorunn Skåret Hengebøl 1.5.1984 (f.1953).

Den/de først kjente årlig poståpnerlønninger var i 1895 kr 290,-, i 1909 kr 500,-, og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------