NK 525 – LILAND

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1997

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1997
Frimerkeauksjon #193-73

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LILAND (Ref#: 7153 , Kilde: KulturNav)

LILAND brevhus, i Fane herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.4.1900, i landpostbudruten Stend -- Flesland.

Navnet ble fra 1.4.1903 endret til BIRKELAND.

Fra ca 1912 endret til BLOMSTERDALEN.

Brevhuset BLOMSTERDALEN ble lagt ned fra 1.4.1915 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 522.

Brevhusstyrer:
Lærer Nils Hornæs 1.4.1900.


BLOMSTERDALEN poståpneri, i Fane herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, med bipostrute til/fra Stend poståpneri, ble underholdt fra 1.4.1915 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 13, 26.3.1915.

Ved innføring av postnummersystemet den 16.3.1968 fikk BLOMSTERDALEN postnr 5065.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BLOMSTERDALEN nytt postnr 5258.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5065 / 5258)
Poståpnere/styrere:
Handelsbetj. Eiliv L. Aadland 1.4.1915 (f. 1892).
Josefine Karoline Aadland 1.10.1925 (f. 1892).
Poståpner Julie Jotun 1.5.1957 (f. 1915).
Poståpner Mathias Myren 1.4.1967 (f. 1926).
Poststyrer Berit Normann (Hamre) 1.6.1993 (f. 1957).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1916, da årlig lønn ble satt til kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

LILAND (Ref#: 7158 , Kilde: KulturNav)

LILAND poståpneri - se OFOTEN

---------

OFOTEN (Ref#: 9285 , Kilde: KulturNav)

OFOTEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Lidland, i Ofoten prestegjeld, Salten fogderi, ble opprettet ved Kgl.res. 14.8.1851, med virksomhet fra 15.2.1853. Sirk. 54, 30.3.1852.

Poståpneriet lå antakelig først under Nordland postkontor og under Namsos postkontor fra 1866.

Poståpneriets navn ble fra 15.8.1885 endret til LILAND. Sirk. 16, 20.7.1885.

Poståpneriet ble fra 1.4.1906 lagt under Narvik postkontor. Sirk. 12, 17.3.1906.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8534 LILAND ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 14.3.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 227 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8534)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Johan Klitzing Iversen 15.2.1853.
Kirkesanger Bergfjord 1.10.1857.
Lars Pedersen Lien kst. 4.9.1858.
Gårdbr. Paul Johnsen Hofde 15.8.1868.
Lensm. M. Gjedebo kst. 8.4.1872.
Hilma Gjedebo 15.7.1872.
Hedvig Gjedebo 1.5.1878.
Lensm. H. J. Winnem 1.7.1882.
Handelsm. Ole Herman Winnem 1.7.1883 (f.1860).
Ds.eksp. Olaus Melbøe 1.10.1916 (f.1881, død 26.3.1942).
Ds.eksp. Bjarne Jentoft Melbøe midlertidig fra 27.3.1942, fast 1.10.1942 (f.1910).
Postkass. Olav Anton Andersen 1.4.1979 (f.1950).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1853 1860 1869 1878 1890 1896 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 8 16 24
Kr 160 200 400 500 600 700 750 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------