NK 525 – LEIRA I VALDRES

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-84

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LEIRA I VALDRES (Ref#: 6969 , Kilde: KulturNav)

LEIRA I VALDRES - se LEIRA STATION

---------

LEIRA STATION (Ref#: 6973 , Kilde: KulturNav)

LEIRA STATION poståpneri, på Leira jernbanestasjon, i Nord-Aurdal herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra Valdresbanens åpning til Fagernes den 1.10.1906. Sirk. 43, 26.9.1906.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Aurdal postkontor. Sirk. 33, 29.5.1911.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble etterstavelsen i poststedsnavnet, station, heretter skrevet stasjon.

Fra 1.1.1933 lagt under Oslo postkontor. Sirk. 34.,16.12.1932.

Fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Stasjon i etter-navnet ble fra 1.1.1954 skrevet med liten s. Sirk. 36, 19.12.1953.

Navnet ble fra 1.7.1963 endret til LEIRA I VALDRES. Sirk. 28, 15.8.1963.

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2920 LEIRA I VALDRES tildelt postnr 2907.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2920)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. O. T. Bohn 1.10.1906.
Stasj.eksp. Sofie Husum 1.5.1916.
Stasj.mester Olaf Olsen Dokken 1.6.1918 (f. 1879).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.1.1934.
Ola Nybråten 1.9.1963.
Poståpner Ole Hagen 1.11.1974 (f. 1920).
Postkass. Liv Stavenjord vikar fra 1.1.1984 (f. 1947).
Posteksp. Steinar Tømmervåg 1.3.1984 (f. 1965).
Førstepostkass. Liv Stavenjord 1.2.1986 (f. 1947).

Årlig poståpnerlønn:

1906 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 100 200 400 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen da.

---------