NK 525 – FOSSLANDSOSEN

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-80

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FOSSLANDSOSEN (Ref#: 3027 , Kilde: KulturNav)

FOSSLANDSOSEN - se GJØØEN

---------

GJØØEN (Ref#: 3506 , Kilde: KulturNav)

GJØØEN

I posthistorien er nevnt en "postgaard" under navnet BRAKSTAD I FOSNES allerede før 1787.


GJØØEN poståpneri, i Namdalen fogderi, sees først nevnt i en bekjentgjørelse fra 1831 i postruten mellom Trondhjem og Nordland postcontoir. Opprettelsen er altså ukjent. Navnet er med i portotabellene 1833 og i foreliggende tabeller fra 1837 til 1847.

I "Forklaring til poststedenes beliggenhet 1848" er navnet endret til FOSNÆS, og poståpneriet ligger da i Fosnæs prestegjeld, Namdalen fogderi under Nordland postkontor. I portotabellene 1849 til 1851 er navnet skrevet FOSNÆS (GJØØEN) og senere igjen bare FOSNÆS.


FOSNÆS poståpneri, på gården Seierstad i Fosnæs prestegjeld, ble 1.9.1851 bestemt å flyttes til Foslandsosen i Vig (Otterøy) under Nordland postkontor, Namsos fra 1866. Sirk. 27, 23.7.1851.

Det har antakelig fra 1866 ikke vært poststed på Seierstad (øya Jøa) før et nytt Jøøen poståpneri ble opprettet der 15.10.1862. (Seierstad fra 1.1.1918.)

Navnet FOSNÆS ble fra 1.10.1877 endret til FOSLANDSOSEN. Sirk. 23, 1.9.1877.

Fra ca 1898 ble navnet skrevet FOSSLANDSOSEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7850 FOSSLANDSOSEN ble lagt ned fra 1.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Kilkde: Posten salg og distribusjon.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk FOSSLANDSOSEN nytt postnr 7819.

Poststedet har ikke hatt stempel før kassasjonsstempel nr 74 ble tildelt ca 1855. Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tildelt i 1859.

(7850 / 7819)
Poståpnere/styrere:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834/5/6 er attestert av Nergaard.
Mads Thorsen 1.9.1851.
Handelsm. Peter Prytz 15.11.1875 (f. 1844).
Ds.eksp. og handelsmann Ole Devik 21.7.1904 (f. 1877).
Ida Aagot Sund 28.2.1947 (f. 1899).
Poståpner Sverre Sørvig 1.11.1967 (f. 1903).
Poststyrervikar Brita Romstad kst. 1.8.1976 (f. 1943).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1851 1882 1899 1901 1912 1913 1914 1917
Spd. 24
Kr 160 400 450 500 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------