NK 525 – ENGAN I SALTEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-95

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ENGAN I SALTEN (Ref#: 2240 , Kilde: KulturNav)

ENGAN I SALTEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Engan, i Sørfolden herred, Nordland amt, under Bodø postktr., med 14-daglig båtpost til/fra Kalvik i Salten i den tid Engan anløpes bare hver 2. uke, ble underholdt fra 1.1.1902. Sirk. 43, 19.12.1901.

Poståpneriet ble fra 1.4.1959 lagt under Fauske postktr.

Fra 1.5.1971 under Bodø postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til bare ENGAN. Sirk. 33, 2.9.1975.

Postkontoret 8264 ENGAN er lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppr.

(8264)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Carl L. Larssen 1.1.1902 (f.1871).
Ds.eksp. Olaug Larssen 1.10.1941 (f.1911).
Ds.eksp. Gudrun Pedersen 1.1.1943 (f.1906).
Posteksp. Arris Marie Garmannvik 1.1.1979.
Landpostbud Ottar Pedersen 1.11.1980 (f.1948).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905. Poståpnerens lønn:

1905 1908 1912 1913 1917
Kr 50 100 150 200 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------