NK 522 – STAKKVIK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-35

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STAKKVIK (Ref#: 11739 , Kilde: KulturNav)

STAKKVIK poståpneri, i Karlsøy herred, Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet fra 1.4.19452 i stedet for det tidligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med Senja -- Tromsø (Burøysundsruta) posteksp. Sirk. 8, 18.3.1952.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9150 STAKKVIK ble lagt ned fra 1.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 15, 16.6.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk STAKKVIK nytt postnr 9132.

(9150 / 9132)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Kåre Marinius Hansen 1.4.1952 (f. 1920).
Ds.eksp. Haldis Jensine Hanssen kst. 1.10.1965 (f. 1923).
Svein Tore Hansen 1.3.1973 (f. 1941).
Kjellaug Irene Klemmentsen og Karin Jensen vikarer fra 1.2.1990.
Karin Jensen fast fra 1.9.1991.

Årlig poståpnerlønn var i 1952 kr 900,-, fra 1.4.1953 kr 1.790,- og fra 1.12.1953 kr 1.900,-.

---------

STAKKVIK (Ref#: 11740 , Kilde: KulturNav)

STAKKVIK brevhus II, på dampskipsanløpsstedet, i Karlsøy herred, Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.1.1946. Posten til/fra stedet ble sendt med Senja -- Tromsø (Burøysundsruta) posteksp. Sirk. 8, 18.3.1952.

Brevhuset fikk fra 1.4.1950 status av brevhus II. Sirk. 8, 31.3.1950.

Brevhuset STAKKVIK ble lagt ned fra 1.4.1952 og samtidig omgjort til poståpneri.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i desember 1945.

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Kåre Marinius Hansen 1.1.1946 (f. 1920).

---------