NK 522 – SOLVORN

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1995

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1995
Frimerkeauksjon #194-174

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOLVORN (Ref#: 11593 , Kilde: KulturNav)

SOLVORN poståpneri, i Hafslo prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.1.1841. Kom trolig i virksomhet fra februar/mars 1841.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 5, 18.2.1959.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Luster komm. (Retting 3 til N.P. 1962.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5815 SOLVORN postkontor, i Sogndal postområde, vil bli lagt ned fra 1.4.1995. Ingen får endret postadresse selv om postkontoret blir lagt ned. Sirk. 3, 13.2.1995.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SOLVORN nytt postnr 6879.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 274 og fikk den 20.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5815 / 6879)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Landh. Jacob Sjursen Valaker notert i 1846.
Gårdbr. og stasj.holder Erik Nitter Valaker Jacobsen fra juni 1885, fast 31.10.1885 (f. 1848).
Ds.eksp. Wilken Nitter Walaker 1.3.1918 (f. 1881).
Ds.eksp. Eirik Nitter Walaker 21.7.1951 (f. 1926).

Årlig poståpnerlønn var i 1841 4 Spd., i 1860 36 Spd., i 1874 48 Spd., i 1883 kr 240,-, i 1898 kr 450,-, i 1909 kr 600,-, i 1913 kr 650,-, i 1914 kr 700,- og fra 1917 kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------