NK 522 – NESBRU

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-138

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NESBRU (Ref#: 8367 , Kilde: KulturNav)

NESBRU poståpneri, i Asker komm., Akershus fylke, under Oslo sentrum postkontor, ble opprettet fra 1.6.1962. Sirk. 34, 9.8.1962.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postkontor. Sirk. 23, 14.6.1965.

Fra 1.7.1972 igjen lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.11.1974 status av postkontor B.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistr. ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på NESBRU nye postnr 1394 NESBRU. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under NESBRU postkontor tildelt postnr 1378 NESBRU (postboksnr 1 -- 199) og 1379 NESBRU (postboksnr 200 -- 400).

(1360 / 1394)
Poståpnere/styrere:
Vikarer fra 1.6.1962.
Poståpnerass. Arnhild Marith Velsvik kst. 1.4.1964.
Poståpnerass. Øivind Skjervold 1.11.1966 (f.1942).
Kst. poståpner Johan Andreas Nuth kst. 1.3.1970 (f.1929).
Postmester Torild Nordli Aspaas 1.11.1996 (1.5.1998).
Postmester (vikariat) Marta Ulland fra 1.1.1999.

---------

NESBRU (Ref#: 8368 , Kilde: KulturNav)

NESBRU brevhus II, i Asker komm., Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 1.3.1953. Posten til stedet ble pakket til lokalruter Vest. Sirk. 8, 18.3.1953.

Brevhuset NESBRU ble lagt ned fra 15.11.1958. (Retting 3 til 81. utg. av N.P.)

Brevhuset fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel den 19.2.1953.

Brevhusstyrer:
Landh. Juul Gagnum 1.3.1953 (f.1906).

---------