NK 522 – NÆRSNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-163

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NÆRSNES (Ref#: 9189 , Kilde: KulturNav)

NÆRSNES poståpneri, i Røken herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, i landpostbudruten Røken -- Aaros -- Slemmestad, ble underholdt fra 1.1.1905. Sirk. 50, 17.12.1904.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3478)
Poståpnere/styrere:
Lærer K. Christensen 1.1.1905 (f. 1855).
Landh. Ivar Lunde 1.2.1919 (f. 1878).
Helene Henriksen midlertidig fra 1.4.1944, fast 1.6.1944 (f. 1906).
Gudrun Marie Svendsen Løvaas kst. 1.2.1959, fast 1.7.1960 (f. 1908).
Postkass. Marit Synnøve Folkestad kst. 1.11.1976 (f. 1921).
Postkass. Ragnhild Johanne Sognebro vikar fra 1.8.1981 (f. 1954).
Posteksp. Arne Martin Limberg 1.5.1983 (f. 1960).
Borghild Wollebæk Andersen 1.1.1986 (?) (Har muligens trukket seg?).
John Henry Fadum 1.1.1986.
Kontorasp. Anne Bjørg Pettersen 1.9.1987 (f. 1940).

Poståpneren var ulønnet av Postverket 1908, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, i 1912 kr 250,-, i 1913 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og i 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------