NK 522 – INNFJORDEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #193-37

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

INNFJORDEN (Ref#: 5348 , Kilde: KulturNav)

INNFJORDEN - se INDFJORDEN

---------

INDFJORDEN (Ref#: 5269 , Kilde: KulturNav)

INDFJORDEN poståpneri, på gården Bø, i Vold herred, Romsdal fogderi, under Molde postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889 med virksomhet fra 1.7.1889 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Vold poståpneri. Sirk. 14, 20.6.1889.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet INFJORDEN.

Fra 1.4.1921ble navnet endret til INNFJORDEN. Sirk. 13, 21.3.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Åndalsnes postktr. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Molde postområde. Sirk 41, 23.9.1971.


Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6385 INNFJORDEN ble nedlagt fra 1.9.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 9.8.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk INNFJORDEN nytt postnr 6315.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6385 / 6315)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Eriksen Bø 1.7.1889.
Gårdbr. Erik Olsen Bø 17.6.1896 (f.1866).
Ole Eriksen Bø 1.3.1922 (f.1897).
Erik O. Bø 1.7.1967 (f.1944).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1890 da årlig lønn ble satt til kr 40,-, fra 1898 kr 120,-, fra 1905
kr 150,-, fra 1909 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------