NK 522 – HOVIN I GAULDAL

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:28
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-158

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOVIN I GAULDAL (Ref#: 4903 , Kilde: KulturNav)

HOVIN I GAULDAL - se HOVIND JERNBANESTATION

---------

HOVIND JERNBANESTATION (Ref#: 4909 , Kilde: KulturNav)

HOVIND JERNBANESTATION poståpneri, i Støren prestegjeld, Guldal fogderi, under Trondhjem postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.1.1879. Sirk. 33, 18.12.1878.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet HOVIN JERNBANE-STATION.

Fra 1899 endret til HOVIN I GULDALEN. Sirk. 17, 19.4.1899.

Fra 1.7.1925 ble navnet endret til HOVIN I GAULDAL. Sirk. 22, 12.6.1925.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HOVIN I GAULDAL nytt postnr 7236. Samtidig fikk postboksadressatene under 7236 HOVIN I GAULDAL tildelt postnr 7238.

Datostempel ble tilsendt den 23.6.1881 av 2-rings type med tverrbjelker og hull.

(7093 / 7236)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og handelsm. Ole Bredlie 1.1.1879.
Gårdbr. Nils Breilid 1.6.1916 (f.1874).
Aase Kathrine By Gimse midlt. 30.6.1944, fast 1.9.1944 (f.1899).
Poståpner Roald Abelsen 1.3.1966 (f.1912).
Jernb.flm.II Lasse Aasheim kst. 1.11.1973 (f.1928).
Postkass. Gunn Oddveig Kjønnås Martinsen 1.3.1990 (f.1956).
Postst. (vik.) Gunn Oddveig Kjønnås Martinsen 1.6.1992.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1879 1882 1887 1901 1905 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 100 144 200 250 300 350 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------