NK 521 – MYRE

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-09

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MYRE (Ref#: 8100 , Kilde: KulturNav)

MYRE - se FODVANG (Fåvang)

---------

FODVANG (Ref#: 2885 , Kilde: KulturNav)

FODVANG poståpneri, i samme annex til Ringebo prestegjeld, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet lå antakelig på skyss-stasjonen Kirkestuen og flyttet i 1896 til jernbanestasjonen.

Fra poststedsfortegnelsen 1886 er navnet endret til FAAVANG.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Fra Ottabanens åpning 2.11.1896 lå poståpneriet på jernbanestasjonen, navnet ble endret til MYRE. Sirk. 50, 24.11.1896.

Fra 1.4.1921 ble navnet igjen endret til FÅVANG. Sirk. 13, 21.3.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2634 FÅVANG tildelt postnr 2633.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2634)
Poståpnere/styrere:
Landh. Christian Hansen Luunde (?) 1.7.1883.
Landh. Nils Hagen 1.7.1886.
Elise Myhre 23.10.1896.
Stasj.eksp. Georg Sørensen 1.3.1898.
Stasj.eksp. Iver Pedersen 16.7.1898.
Stasj.mester S. Winsnes 1.10.1912 (f. 1868).
Stasj.mester Fredrik Alstergren 1.7.1920.
Overtatt av Norges Statsbaner 9.6.1927.
Erling Fandrem kst. 1.2.1963 (f. 1930).
Poståpner Magnus Eliassen 1.10.1968 (f. 1913).
Poststyrer Hans Strand 1.7.1981 (f. 1947).
Postkass. Ola Hovdhaugen vikar 1.10.1986 (f. 1948).
Førstepflm. Dag Bredeveien 1.5.1987 (f. 1956).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1883 1885 1898 1902 1909 1913 1914 1917
Kr 150 200 320 480 513 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

MYRE (Ref#: 15816 , Kilde: KulturNav)

MYRE - Se SOMMERØ

---------

SOMMERØ (Ref#: 11615 , Kilde: KulturNav)

SOMMERØ (Myre) poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Øxnæs prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.10.1873. Sirk. 23, 31.10.1873.

Poståpneriet ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.7.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet SOMMERØEN, og fra 1895 SOMMERØEN I VESTERAALEN.

Flyttet 1909 til gården Myre.

Fra 15.3.1908 ble navnet endret til SOMMERØY I VESTERAALEN. Sirk. 6, 13.2.1908.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SOMMERØY I VESTERÅLEN.

Fra 1.1.1922 endret til SOMMARØY I VESTERÅLEN. Sirk. 71, 21.12.1921.

Fra 1.1.1940 ble navnet endret til MYRE I VESTERÅLEN. Sirk. 44, 28.12.1939.

Fra 1.4.1955 ble poståpneriet lagt under Sortland postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Fra 1.10.1964 ble navnet endret til bare MYRE. Sirk. 29, 19.9.1964.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og til postkontor B fra 1.4.1974, Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8430 MYRE tildelt postnr 8439.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert ved opprettelsen.

(8430)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Telegrafist Peter Bowitz 15.10.1873.
Ds.eksp. L. Wiece 1.1.1875.
Stasj.betj. Boye kst. 1.7.1879.
Ludvig Wiece 26.10.1979.
Ds.eksp. og gårdbr. Johan Schjeldrup Lund 1.6.1884 (f. 1833).
Ds.eksp. og gårdbr. Kristian Rasmussen kst. 24.1.1909, fast 27.2.1909 (f. 1868).
Sigrunn Antonie Rasmussen 16.1.1939 (f. 1910).
Halvard Rasmussen midlertidig fra 1.8.1944, fast 1.10.1944 (f. 1908).
Kåre Sivertsen midlertidig fra 8.12.1954.
Res.poståpner Bjerkelo midlertidig fra 1.1.1955.
Poståpner Kristian Riktor Johansen 1.9.1956 (f. 1919).
Poståpner Johan Olsen 1.4.1968 (f. 1913).
Postkass. Torgunn Hildur Marie Lockert 1.2.1980 (f. 1941).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1873 1875 1900 1909 1913 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 160 250 300 350 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------