NK 519 – SØR-AUDNEDAL

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-117

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØR-AUDNEDAL (Ref#: 12598 , Kilde: KulturNav)

SØR-AUDNEDAL - se ØVRE VIGELAND I UNDAL

---------

ØVRE VIGELAND I UNDAL (Ref#: 14851 , Kilde: KulturNav)

ØVRE VIGELAND I UNDAL, på postveien vest for Mandal, er i posthistorien benevnt postgård fra den tidligste posttid og ble trolig lagt ned i en tid fra ca 1730.

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" er ØVRE VIGELAND igjen notert, nå som poststasjon i postruten fra Christiania til Stavanger.

I portotabellen 1883 har UNDAL poståpneri inntatt den samme plass og beliggenhet som Øvre Vigeland og ble antakelig opprettet som offentlig poståpneri ca 1833 (eventuelt noe senere). Opprettelsen kan ikke bekreftes.

UNDAL poståpneri er fortsatt nevnt i portotabeller og fortegnelser fra 1837 til 1855. Fra 1848 med beliggenhet i Søndre Undal prestegjeld, Mandal fogderi under Christiansand S. postkontor.

Navnet ble fra 15.11.1858 endret til SØNDRE UNDAL, samtidig med opprettelsen av Nordre Undal poståpneri. I poststedsfortegnelsen 1880 er navnet igjen bare UNDAL, og fra 1.7.1888 ble poståpneriet lagt under Mandal posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til SØR-AUDNEDAL. Sirk. 31. 25.6.1918.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 igjen lagt under Kristiansand S. postkontor. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1974 midlertidig status av postkontor B. Sirk. 51, 28.12.1973.

Status ble fra 1.5.1979 endret til postkontor B. Sirk. 34, 20.10.1983.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4520 SØR-AUDNEDAL tildelt postnr 4507 (postboksnr 1--109) og postnr 4508 (postboksnr 110--219).

Fra 1.10.2000 ble postnr 4507 og 4508 SØR-AUDNEDAL endret til 4523 og 4524 SØR-AUDNEDAL.. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Poståpneriet nyttet antakelig først 3-rings kassasjonsstempel nr 322 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4520)
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Nicolai Eilertsen Vigeland nevnes 1843 i en eldre poståpnerprotokoll.
Lensm. Ole Syrdal 1.11.1856.
Gårdbr. Simon Reiersen Vigedal 30.1.1871.
Landh. Otto Nielsen Vigeland 1.1.1892.
Jordmor Theresie Vigeland kst. 29.6.1929 (f. 1883).
Thorvald Thorsland 1.6.1949 (f. 1902).
Overpostpakkkmester Hans Dagfinn Grisledal 1.10.1965 (f. 1931). (Poståpne-riet lå da i Rutebilgården.)
Postmester (vikar) Terje Jørgensen fra 1.10.1994.
Postmester Terje Jørgensen 1.9.1995.
Poststyrer Laila Elinor Bjørkelid, Marnardal, 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1858 32 Spd., 1870 40 Spd., i 1873 48 Spd., i 1878 kr 240,-, i 1885 kr 300,-, i 1898 kr 480,-, i 1902 kr 600,-, i 1907 kr 800,-, i 1910 kr 850,-, i 1915 kr 1.000,- og fra 1917 kr 1.100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------