NK 517 – NARDOSLETTA

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:04
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #191-26

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NARDOSLETTA (Ref#: 8255 , Kilde: KulturNav)

NARDOSLETTA poståpneri, i Strinda herred, Sør-Trøndelag fylke, under Trondheim postkontor, ble opprettet den 1.7.1936. Posten til/fra stedet ble pakket til Trondheim. Sirk. 22, 19.6.1936.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet gitt status av postkontor B fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973.

Postnr 7055 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, men er senere (antakelig fra mai 1992) utskiftet med postadressen: 7002 TRONDHEIM.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk NARDOSLETTA postkontor og postboksadressatene (postboksnr 1600 -- 1699 og 5300 -- 5399) under dette postkontoret ny postadresse: 7430 TRONDHEIM. Gate- og veiadresser på Nardo fikk postadresse: 7032 TRONDHEIM.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

(7055 Nardosletta / 7002 / 7032Trondheim)
Poståpnere/postmestere:
Handelsm. Heitmand Berg Tveråbak 1.7.1936 (f.1896).
Gunvor Wenn kst. 1.6.1963 (f.1940).
Poståpner Mons Garvik 1.10.1970 (f.1926).
Poståpnerass. Arne Jan Jensen 1.12.1972 (f.1941).
Postmester (vikariat) Ove Kolstein Mjønes vikar fra 1.8.1991 (f.1948).
Postmester (vikar) Jan Ivar Vikhals fra 1.3.1997.
Postmester: Postmester Olav Wilhelmsen, Vikhamar, fra 1.6.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1940 kr 270,-.

---------

NARDOSLETTA (Ref#: 8256 , Kilde: KulturNav)

NARDOSLETTA postfilial, i Utlervegen 3, i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke, under Trondheim postkontor, ble opprettet fra 8.3.1982 da Nardosletta postkontor flyttet.

NARDOSLETTA postfilial ble nedlagt fra 12.7.1985. Postfilialen ble erstattet av ekspedisjonsstedet UTLEIRVEIEN, som hadde form av utlagt luke.

UTLEIRVEIEN ble lagt ned fra 1.8.1986. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Filialstyrer:
(?) (?) (?)

---------