NK 515 – SKILLEBEKK

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-128

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKILLEBEKK (Ref#: 11069 , Kilde: KulturNav)

SKILLEBEKK - se OSLO-SKILLEBEKK

---------

OSLO-SKILLEBEKK (Ref#: 9519 , Kilde: KulturNav)

OSLO-SKILLEBEKK underpostkontor I, i Oslo kommune og fylke, ble opprettet den 7.11.1960. Sirk. 33, 14.11.1960.

Underpostkontoret I ble fra 1.3.1962 omgjort til postontor A med navn SKILLEBEKK og med eget ombæringskontor. Sirk. 42, 23.12.1961.

Postkontoret fikk fra 1.5.1971 igjen status av underpostkontor I. Sirk. 21, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret I fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Postkontoret ble ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt lagt under Oslo-Vest postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret SKILLEBEKK, under Majorstua postområde, ble lagt ned fra 1.2.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 35, 29.12.1995.

Nedleggelsen av postkontoret SKILLEBEKK ble utsatt til den 1.3.1996. Sirk. 2, 9.1.1996.

(0205 Oslo 2)
Styrere/postmestere:
(?) (?) (?) 7.11.1960.
Otto Eugen Raffli 1.3.1962 (f. 1897).
Avd.sjef III Asbjørn Thorleif Braathen 1.2.1966 (f. 1904).
Avd.sjef Leif Bertin Leiknes 1.7.1971 (f. 1943).
Postmester Odd Knut Lagmo 1.5.1978 (f. 1926).
Postmester Åse Askeland 1.3.1981 (f. 1925).
Vaktleder Åshild Johanne Tøsse Berger 1.11.1987 (f. 1942).
Postsjef Oddmund Kjerland 1.1.1991 (f. 1947).

---------