NK 513 – KVALØYSLETTA

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVALØYSLETTA (Ref#: 6431 , Kilde: KulturNav)

KVALØYSLETTA poståpneri, i Tromsøysund herred, Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet fra 1.7.1963 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 22, 24.6.1963.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.7.1982 endret til postkontor B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under KVALØYSLETTA postkontors adresseområdet tildelt postnr i 9000-serien og poststedsnavnet TROMSØ. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under KVALØYSLETTA tildelt postnr og stedsnavnet 9279 TROMSØ (postboksnr 4001 -- 4079), 9280 TROMSØ (postboksnr 4080 --
4139) og 9281 TROMSØ (postboksnr 4140 -- 4199).

(9100)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Poståpner Randi Sandvik 1.7.1963 (f. 1913).
Per Braa vikar 1.8.1971.
Per Indal 1.9.1971.
Reserver 1.1.1972.
Per Indal 1.4.1972 (død 3.6.1978).
Erling Georgsen 1.6.1978 (f. 1955).
Posteksp. Grete Hemmingsen i tiden februar -- desember 1979 (f. 1951).
Sonje Birkeland Lauritsen vikar januar 1980 til februar 1981 (f. 1960).
Poststyrer: Førstepostkass. Ann Lise Løvli Nilsen 1.12.1981, fast 1.9.1982 (f. 1954).
Gerd Astrid Solborg 1.4.1984 (f. 1943).

---------

KVALØYSLETTA (Ref#: 6432 , Kilde: KulturNav)

KVALØYSLETTA brevhus II, i Tromsøysund herred, Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.1.1949. Posten til/fra stedet ble sendt med bussruten Tromsø -- Kaldfjord. Sirk. 6, 18.3.1949.

Brevhuset fikk fra 1.7.1950 gitt status av brevhus I. Sirk. 17, 26.6.1950.

Brevhuset KVALØYSLETTA ble lagt ned fra 1.7.1963 og samtidig omgjort til poståpneri.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i des. 1949.

Brevhusstyrere:
Hilmar Reitan 1.1.1949 (f. 1924).
Kjøpm. Hjalmar Lian 1.3.1956 (f. 1909).
Småbr. Hermod Reitan 1.3.1957 (f. 1922).
Gr. Helga H. Hansen 1.7.1959 (f. 1931).
Randi Sandvik 15.5.1961 (f. 1913).

---------