NK 509 – FJØSANGER

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-120

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FJØSANGER (Ref#: 2746 , Kilde: KulturNav)

FJØSANGER poståpneri, på jernbanestasjonen, i Fane herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Fra 1.1.1919 ble poståpneriet flyttet fra stasjonen til tidligere stasjonsmester Holes hus med kontrakt om leie i 5 år.

I 1928 må poståpneriet igjen ha flyttet til stasjonen.

Fra 1.10.1957 ble poståpneriet lagt under Nesttun postkontor. Sirk. 21, 2.8.1957.

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Bergen postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Sommeren 1982 ble stasjonen revet, og postkontoret fikk da tilhold i en brakke til 14.5.1984. Flyttet da inn i lokaler i butikksenteret "Krambua".

Postkontoret 5042 FJØSANGER ble lagt ned fra 2.3.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 12.2.1998.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5042)
Poståpnere/styrere:
Stasj.formann Ole Elias Hansen 1.7.1886.
Jb.kontorist A. Bjertnes kst. 8.6.1903.
Stasj.mester Magnus Hole 15.10.1903 (f. 1854).
Postelev Agnes Jacobsen 1.1.1927.
Overtatt av Norges Statsbaner 1.10.1928.
Postsjåfør Bård Otto Johansen kst. 1.9.1965 (f. 1936).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1886 1897 1905 1906 1909 1917
Kr 80 300 340 440 700 1100

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------