NK 508 – LIFJORDEN

Bud nå: kr 5

Nedlagt 1976

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:04
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1976
Frimerkeauksjon #991-53

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LIFJORDEN (Ref#: 7147 , Kilde: KulturNav)

LIFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Risnesstrømmen, i Hyllestad herred, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre opprettet fra 1.1.1893 i stedet for den daværende landpostruten Hyllestad --Lifjorden. Sirk. 37, 17.12.1892.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.4.1958 under Høyanger postkontor. Sirk. 1, 8.1.1958.

Fra 1.10.1971 under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 5943 LIFJORDEN ble lagt ned fra 1.4.1976. Ny postadresse: 5942 HYLLESTAD. Sirk. 3, 29.1.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5943)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Arne Hansen Risnæs 1.1.1893 (f. 1852).
Ds.eksp. og gårdbr. Hans Arnesen Riisnæs 18.9.1922 (f. 1890).
Ds.eksp. Arne K. Risnes midlertidig fra 1.8.1960, kst. 1.12.1960 (f. 1928).

Poståpneren var antagelig ulønnet av Pv. til 1897, da årlig lønn ble satt til
kr 50,-, fra 1902 kr 80,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------