NK 506 – STRUSSHAMN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-89

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRUSSHAMN (Ref#: 12133 , Kilde: KulturNav)

STRUSSHAMN - se STRUDSHAVN

---------

STRUDSHAVN (Ref#: 12132 , Kilde: KulturNav)

STRUDSHAVN poståpneri, i Askøen herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1886, men kom i virksomhet først fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Navnet ble fra fra 1.10.1921 endret til STRUSSHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5302 STRUSSHAMN, i Bergen postområde, ble lagt ned fra 13.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1887.

(5302)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Nils Solheim 1.7.1887.
Gårdbr. M. Gørbitz 30.5.1903.
Gårdbr. Konrad Gørbitz 1.10.1918.
Kaia Joranger 1.6.1920 (f. 1891). (Senere også telefonstyrer.)
Borghild Joranger midlertidig fra 3.3.1956.
Steffen Leonard Pedersen midlertidig fra 1.8.1956, kst. 1.12.1956, fast 1.9.1958 (f. 1924).
Posteksp. Ove Hetlevik vikar fra 1.2.1986 (f. 1960).
Ivar Syslak vikar fra 1.2.1990.
Poststyrer (vikar) Trude Nyvang fra 1.6.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1887 kr 60,-, i 1912 kr 100,- og fra 1916 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------