NK 506 – RUGLDALEN

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1975

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1975
Frimerkeauksjon #190-54

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RUGLDALEN (Ref#: 10160 , Kilde: KulturNav)

RUGLDALEN - se TYVOLD

---------

TYVOLD (Ref#: 13399 , Kilde: KulturNav)

TYVOLD poståpneri, på jernbanestasjonen Tyvold, i Holtaalen prestegjeld, Guldalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.3.1877. Sirk. 5, 13.2.1877.Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Røraas posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet TYVOLL. Sirk. 53, 23.9.1921.Fra 1.1.1939 endret til RUGLDALEN. Sirk. 42, 7.12.1938.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.Underpostkontoret 7483 RUGLDALEN ble lagt ned fra 1.11.1975. Ny postadresse: 7482 GLÅMOS. Sirk. 40, 27.10.1975.Datostempel av 2-rings vanlig type med tverrbjelker i indre ring, ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først den 31.3.1881.(7483)

Poståpnere/styrere:

Stasj.mester Ole Rimol 1.3.1877.

Stasj.mester J. L. Rindal er notert senere i 1877.

Stasj.mester Johan H. Bøhmer fra 1882.

Fru Kari Bøhmer 1.4.1892.

Fr. Birgitte (Bøhmer) Bagaas 20.10.1910 (f. 1883). Hun hadde tjenestefri med vikarer fra 1.11.1946.

Overtatt av Norges Statsbaner fra 26.5.1948.

Signe Ryen midlertidig fra 1.8.1959.Årlig poståpnerlønn var i 1877 kr 80,-, i 1878 kr 100,-, i 1890 kr 140,- og fra 1893 kr 400,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

RUGLDALEN (Ref#: 10161 , Kilde: KulturNav)

RUGLDALEN - se TYVOLD

---------