NK 497 – LIA JERNBANESTASJON

Vinnende bud: kr 32

Nedlagt 1970 , Uvanlig stempel. Grad 6

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1970 , Uvanlig stempel. Grad 6
Frimerkeauksjon #194-107

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LIA JERNBANESTASJON (Ref#: 7118 , Kilde: KulturNav)

LIA JERNBANESTASJON - se LIENS STATION

---------

LIENS STATION (Ref#: 7135 , Kilde: KulturNav)

LIENS STATION poståpneri, på jernbanestasjonen Lien, ved privatjernbanen Grimstad--Frolandsbanen (GFB), i Fjære herred, Nedenes amt, under Grimstad postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910 i stedet for det tidligere brevhuset Lien. Sirk. 30, 27.6.1910.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LIA JERNBANESTASJON. Sirk. 53, 23.9.1921.

Jernbanestasjon ble fra fra 1.1.1954 skrevet med liten j. Sirk. 36, 19.12.1953.

Navnet ble fra 1.4.1965 endret til bare LIA. Sirk. 13, 31.3.1965.

Poståpneriet 4883 LIA ble lagt ned fra 1.3.1970. Ny postadresse: 4890 GRIMSTAD. Sirk. 3, 26.1.1970.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4883)
Poståpnere:
Stasj.eksp. Børre Vedal 1.7.1910.
Stasj.eksp. Brede Bredesen 18.4.1914.
Stasj.eksp. Albin Nilsen 6.1.1920.
Dagny Klep 10.5.1920 (f. 1896).
Hilda Knutsen 6.2.1936 (f. 1915).
Emmy Knutsen 1.12.1948 (f. 1922). Under tjenestefri 1 år fra 11.9.1951 med Ester Knutsen (f. 1919) som midlertidig styrer.
Ester Knutsen 1.6.1953 (f. 1919). Under tjenestefri 1 1/2 år fra 15.6.1956 med Anne Helene Gundersen (f. 1938) som midlertidig styrer.
Anne Helene Gundersen kst. 1.1.1958 (f. 1938).
Ingrid Gundersen 1.1.1960 (f. 1914).

Årlig poståpnerlønn var i 1910 kr 100,-, i 1913 kr 200,-, og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------