NK 494 – ØVERBYGD

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-144

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØVERBYGD (Ref#: 14788 , Kilde: KulturNav)

ØVERBYGD - se ØVERBYGDEN

---------

ØVERBYGDEN (Ref#: 14789 , Kilde: KulturNav)

ØVERBYGDEN poståpneri, i Maalselven herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.8.1889 og postforbindelse ved landpostbud en gang ukentlig til/fra Maalselven poståpneri om Bakkehaug poståpneri. Sirk. 18, 29.7.1889.

Navnet ble fra 20.5.1908 endret til ØVERBYGD v/Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.5.1979 status av postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Status ble fra 1.7.1985 endret til postkontor B. Sirk. 27, 9.7.1985.

Postkontoret flyttet den 14.4.1986 til nye lokaler i tilbygget til Vårheim & Co.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikkk postkontoret ØVERBYGD nytt postnr 9334. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 9334 ØVERBYGD tildelt postnr 9335.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1889.

(9234 / 9334)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Gårdbr. og handelsm. Augustinus Halvorsen 1.8.1889.
Hjalmar Halvorsen 1.4.1911 (f. 1885).
Petra Halvorsen (Forseth) kst. 1.2.1922, fast 1.4.1923 (f. 1892).
Augustinus Halvorsen midlertidig fra 1.6.1960, kst. 1.12.1960 (f. 1914).
Poståpner Søren Giæver Lund Haugland 1.6.1970 (f. 1913).
Postkass. Thor Gunnar Wang 1.4.1982 (f. 1949).
Poststyrer (vikar) Sylvi Kristine Pettersen Nymo fra 1.3.1988 (f. 1957).

Årlig poståpnerlønn fra 1889 var kr 50,-, fra 1902 kr 120,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------