NK 494 – HOMMELVIK

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #190-57

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOMMELVIK (Ref#: 4782 , Kilde: KulturNav)

HOMMELVIK - se HOMMELVIG

---------

HOMMELVIG (Ref#: 4781 , Kilde: KulturNav)

HOMMELVIG poståpneri, i Strinden prestegjeld, Strinde og Selbo fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 1.9. og 22.12.1858 med virksomhet fra 15.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet HOMMELVIK.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og ble omgjort fra underpostktr. til postktr. B fra 1.11.1974. Sirk. 41, 18.11.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7550 HOMMELVIK tildelt postnr 7551.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poststedet tildelt datostempel først i 1875 av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver.

(7550)
Poståpnere/styrere/mestere:
Nils Holtermann 15.2.1859.
Møllermester G. Eriksen 15.11.1860.
Skolelærer J. Sivertsen 1.7.1861.
Proprietær J. R. Krogness kst. 6.5.1865.
Skolelærer Iversen kst. i september 1865.
Fhv. skolelærer Christian Iversen i 1866. (På skolehuset i Hommelvig.)
St.mester Nils Nilsen Samdahl 1.10.1909.
Fru Thora Bjerkan kst. 1.8.1913 (f.1883).
Fhv.poståpner Torleif Sneisen midlt. 3.4.1941, fast 1.12.1941 (f.1910).
Avd.sjef II Helge Hansen 1.4.1976 (f.1929).
Postm. Bjørg Skancke fra 1.7.1994.
Postm. Bjørg Schanke 1.6.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1859 1863 1869 1882 1889 1890 1892 1905 1913 1914 1917
Spd. 12 24 36
Kr 220 260 320 400 600 650 750 1200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------