NK 494 – BØLER

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-113

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BØLER (Ref#: 1498 , Kilde: KulturNav)

BØLER underpostkontor II, i Oslo kommune og fylke, under Oslo postktr., ble opprettet den 1.2.1961. Sirk. 3, 2.2.1961.

Underpostkontoret ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1990 lagt under Oslo Nord postregion. Sirk. 1, 10.1.1990.

Datostempel av 1-rings type (22mm) med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(0620 Oslo 6)
Styrere/postmestere:
(?) (?) (?) 1.2.1961.
Poståpner Eilert Nordby 15.11.1962 (f. 1906).
Styrer Reidar Schlytter 1.4.1972 (f. 1942).
Førstesekr. Unni Alfstad vikar fra 1.7.1980, fast 1.9.1982 (f. 1937).
Postmester (vikar) Reidun Knudsen fra 1.2.1983 (f. 1942).
Postmester Ragnhild Hide 1.9.1985 (f. 1938).
Postmester Eva Lundblad 24.6.1991 (f. 1940).
Postmester (vikar) Trond Sevaldrud Bogerud fra 1.5.1994.
Poststyrer (vikar) Torhild Borkenhagen With 1.2.1998.
Poststyrer (vikar) Tone Lindahl 15.6.1998.

---------