NK 489 – BROMMA

Vinnende bud: kr 13

Nedlagt 1985

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985
Frimerkeauksjon #194-30

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BROMMA (Ref#: 1258 , Kilde: KulturNav)

BROMMA - se BØRTNES

---------

BØRTNES (Ref#: 1543 , Kilde: KulturNav)

BØRTNES poståpneri, i Nes herred, Hallingdal fogderi, Buskerud amt, under Drammen postkontor, i hovedpostruten Krøderen -- Lærdal, ble opprettet den 1.7.1896. Sirk. 23, 26.6.1896.

Navnet ble fra 1.7.1917 endret til BROMMA. Sirk. 26, 22.6.1917.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Hønefoss postkontor. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble postkontoret fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

3536 BROMMA postkontor C ble lagt ned fra 1.9.1985. Ny postadresse: 3540 NESBYEN. Sirk. 31, 20.8.1985.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3536)
Poståpnere/styrere:
Landh. Ole S. Vold 1.7.1897 (f. 1857).
Landp.bud Asle Knudsen Børtnes 15.2.1927.
Telefonstyrer Rangdi Børtnes 1.8.1935 (f. 1889).
Telefonstyrer Hans Lysenvoll 1.7.1956 (f. 1916).
Stasj.holder Gerd Storhaug midlertidig fra 1.10.1960, kst. 1.11.1961 (f. 1933).

Årlig poståpnerlønn var:

1896 1901 1909 1912 1914 1917
Kr 100 150 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BROMMA (Ref#: 1259 , Kilde: KulturNav)

BROMMA (i Hallingdal) - se BØRTNES

---------