NK 489 – BØRTEGREND

Utrop: kr 10

Nedlagt 1991

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:34
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1991
Frimerkeauksjon #191-90

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BØRTEGREND (Ref#: 1541 , Kilde: KulturNav)

BØRTEGREND - se BØRTEGRÆND

---------

BØRTEGRÆND (Ref#: 1542 , Kilde: KulturNav)

BØRTEGRÆND poståpneri, i Mo herred, Øvre Telemarken fogderi, Skien postdistrikt, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1888 med 2 ganger ukentlig post ved gående bud til og fra Mo poståpneri, med brevsamlersted ved Mo kirke i nevnte rute. (Se MO PRÆSTEGAARD brevhus).

Samtidig ble postekspressen mellom Mo og Mo kirke inndratt. Sirk. 6, 13.3.1888.

Poståpneriet ble nedlagt 1.1.1891 og omgjort til brevhus med navnet MIDBØ I MO. Det ble opprettet en landpostbudrute mellom Midbø -- Lastein -- Midbø og Midbø brevhus. Sirk. 41, 12.12.1890.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpner:
Landh. J. F. Heyerdahl 1.4.1888.


MIDBØ I MO brevhus, under Skien postkontor, i landpostruten Midbø -- Mo, ble opprettet fra 1.1.1891, samtidig med at Børtegrænd poståpneri ble lagt ned.

Brevhuset ble flyttet 29.11.1902, og navnet ble endret til TVEITEN.

Fra 1.11.1904 ble brevhuset igjen flyttet, nå til Børtegrend, og fikk da navnet BØRTE I MO. Brevhuset ble lagt ned 1.7.1918.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 52.

Brevhusstyrere:
Landh. J. F. Heyerdahl 1.1.1891.
Kristine G. Tveiten 29.11.1902.
Marthe Heyerdahl 18.4.1904.
Gårdbr. Knut Nordstog 4.11.1904.
Knut O. Urbø 7.6.1907 (f. 1891).


UNDEDAL brevhus, på gården Undedal, i Mo i Telemark under Skien postktr. ble opprettet 1.1.1892. Navnet ble i 1901 endret til FÆLLAND, og brevhuset ble fra 1.2.1906 flyttet til dette sted.

Brevhuset ble lagt ned fra 1.7.1918.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 82.

Brevhusstyrere:
Jørgen J. Undal 1.1.1892.
Knud A. Haugsbæk 27.4.1895.
Gårdbr. Amund Bj. Rolfshus 1.2.1906.
Thor S. Fælland 1.12.1907.


Nytt BØRTEGREND poståpneri, på Børte, i Mo herred, Bratsberg amt under Skien postkontor, i postruten nr 2800 Børte--Dalen i Telemark, ble underholdt fra 1.7.1918 i stedet for brevhusene Børte i Mo (Børtegrænd) og Fælland.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3883 BØRTEGREND ble lagt ned fra 1.6.1991. Ny postadresse er 3880 DALEN. Sirk. 7, 18.2.1991.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3883)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Knut O. Urbø 1.7.1918 (f. 1891).
Trygve Urbø 1.8.1961 (f. 1926).

Årlig poståpnerlønn i 1919 var kr 300,-.

---------