NK 481 – FON

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1986

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1986
Frimerkeauksjon #175-148

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FON (Ref#: 2936 , Kilde: KulturNav)

FON - se FODEN

---------

FODEN (Ref#: 2882 , Kilde: KulturNav)

FODEN poståpneri, i Ramnæs herred, Jarlsberg fogderi, under Holmestrand postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 9.1. og 17.7.1886 med virksomhet fra 1.9.1886. Hadde 2 ganger ukentlig bipostrute mellom Ramnæs poståpneri om Holmestrand og Vaale, samt gående post mellom Vivestad, Foden og Vaale, i stedet for den tidligere 2 ganger ukentlige gående bipost mellom Ramnæs og Tønsberg. Sirk. 20, 31.8.1886.Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til FON poståpneri.Fra 1.1.1902 ble poståpneriet lagt under Tønsberg postkontor. Sirk. 43, 19.12.1901.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.3115 FON postkontor C ble lagt ned fra 15.9.1986. Ny postadresse: 3112 REVETAL. Sirk. 26, 25.8.1986.Etter folkeavstemning høsten 2001 er Ramnes og Våle kommuner vedtatt sltt sammen til den nye Re kommune fra 1.1.2002.Datostempel av 2-rings vanlig type ble først tilsendt i 1888.(3115)

Poståpnere/styrere:

Landh. Ole Karlsen Holtung 1.9.1886.

Landh. og landpostbud Guttorm Nikolai Holt midlt. 1.3.1911, fast 1.4.1911 (f. 1885).

Ruth Bergljot Holt 1.9.1955 (f. 1921).

Poststyrervikar Kari Gutu Holt vikar 1.6.1983 (f. 1955).De først kjente årlige poståpnerlønninger:1886 1894 1902 1908 1912 1913 1914 1917

Kr 30 130 180 200 300 350 400 450Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------