NK 477 – MJØNDALEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-144

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MJØNDALEN (Ref#: 7890 , Kilde: KulturNav)

MJØNDALEN poståpneri, i Egers annex, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet den 1.1.1870. Sirk. 22, 20.12.1869.

Poståpneriet fikk fra 1.10.1918 status av postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Postkontoret MJØNDALEN ble lagt ned fra 1.1.1926 samtidig som et nytt poståpneri ble opprettet. Sirk. 47, 26.9.1918.

Poståpneriet MJØNDALEN ble igjen lagt ned fra 1.5.1930. Samtidig ble det opprettet underpostkontor av 1. klasse. Sirk. 8, 3.3.1930.

Underpostkontoret ble fra 1.10.1951 gitt status av postkontor. Sirk. 20, 31.8.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 benevnt postkontor A., Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.1.1976 fikk postkontoret A status av postkontor B under Drammen postområde. Sirk. 50, 23.12.1975.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tildelt først i 1873 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3050)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester Fredrik Uhl 1.1.1870. Muligens også en stasjonsmester Paulsen.
Frk. Marie Uhl 19.1.1899 (f.1854).
Postass. Marie Uhl 1.10.1918 (f. 1854).
Posteksp. Carl Georg Schullerud 1.10.1918 (f.1874).
Posteksp. Peter Christiansen kst. under ledighet fra 1.3.1925 (f.1892).
Poståpner: Posteksp. Idal Håve tilsatt fra 1.1.1926 (f.1895).
Posteksp. Ivar Høyem Johansen 1.9.1930 (f.1887).
Posteksp. Aksel Wilhelm Hansen (plikt) fra 1.9.1935 (f.1892).
Posteksp. Arne Holst Clausen (plikt) fra 1.7.1947 (1900, død 22.6.1957).
Vikarer fra 22.6.1957.
Postkass.III Ivar Vilstad 1.11.1957 (f.1902).
Avd.sjef III Gudrun Amundsen 1.11.1966 (f.1921).
Kons. Eivind Larsson 12.7.1976 (f.1922).
Førstepostfullm. John Christen Jacobsen 1.2.1980 (f.1932).
Postmester (vikar) Karin Kvisten 1.6.1997.
Postmester Karin Kvisten 1.1.1998.
Postmester Tor Engen 1.6.1998.

Årlig poståpnerlønn:

1870 1.3.1873 1.7.1878 1.7.1888 1.7.1898 1901 1907 1917
Spd. 24 36
Kr 180 280 600 800 900 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------