NK 472 – TROMSØ

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:26
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-143

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TROMSØ (Ref#: 13184 , Kilde: KulturNav)

TROMSØ - se TROMSØENS PRESTEGAARD

---------

TROMSØENS PRESTEGAARD (Ref#: 13192 , Kilde: KulturNav)

TROMSØENS PRESTEGAARD er ifølge posthistorien "poståpneri" i 1770-årene. Presten Johannes Irgens skal ha vært den første som ordnet med posten og var der ca 1794 da Tromsø fikk kjøpstadsrettigheter. I tilgjengelige kilder finnes det imidlertid ingen bekreftelse på opprettelse som poståpneri (muligens 1794). Poståpneren fikk, pga. øket arbeid, fra 19.6.1807 tittel av postekspeditør. I en fortegnelse 1808 er TROMSØEN benevnt postekspedisjon og skal ha nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde 1808 Frederik VII overtok) . Det er videre nevnt at postekspeditør- og tollerstillingen i 1816 var kombinert.

TROMSØ postekspedisjon ble ved Kgl.res. av 8.8.1842 omgjort til selvstendig POSTKONTOR. Postmesterembetet kom i virksomhet fra starten 1.11.1842, da embetet var forent med byfogd- og byskriverembetet inntil disse ble adskilt ved Kgl.res 1.12.1854.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 ble TROMSØ postsenter tildelt postnr 9001 TROMSØ, og GRØNNÅSEN postkontor fikk postnr 9003 TROMSØ.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk postkontoret datostempel i 1849 av 1-rings type med antikva bokstaver og i 1858. Ellers ble også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 312 (ca 1855/56).

(9000)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Presten Johannes Irgens er, som nevnt, den som ordnet med posten fra 1770-årene og fram til sin død i 1781.
Presten Rasmus Schieldrup fra 1781 til han døde i 1805.
Handelsm. Hans Andreas Giæver fra 10.8.1805. Han ble posteksp. fra 19.6.1807 til 1810, da han frasa seg stillingen til byens toller Steenstrup (ved kombinasjonen).
Posteksp. M. Arnesen var i en tid postekspeditør, men byfogden, Mons Lie (f. 1803), overtok stillingen 1.10.1840 (far til dikteren Jonas Lie).
Byfogd Mons Lie var offisielt postmester og byfogd fra 1.11.1842 (f. 1803).
Byfogd Boe Nilsen Knap fra 1846 til 29.3.1854 (f. 1804).
Fra atskillelsen med byfogdembetet i 1854 er også nevnt kst. byfogd Christian Fredrik Brøgger inntil sorenskriverfullmektig Nils Johan Nielsen ble tilsatt 1.3.1858 (f. 1816).
Kst. postmester James Smith Lund 11.6.1873, tiltrådt 11.6.1873 (f. 1827),med postfullm. Oluf Severin Wicklund som midlertidig styrer (f. 1844).
Det er også nevnt at postinsp. Severin Hakon Poppe bestyrte postkontoret i tiden 15.3.--8.4.1882 (f. 1845).
Oluf Severin Wicklund kst. 8.4.1882 (f. 1844).
Førstepostfullm. Jens Schou Fabricius Krogh 31.8.1882, tiltrådt 1.10.1882 (f. 1837).
Bestyrer Peter Andreas Hjort Krogh 20.7.1890, tiltrådt 15.11.1890 (f. 1840).
Kst. postmester Otto Christian Foss 6.2.1897, tiltrådt 11.8.1897 (f. 1844, død 12.4.1908), med Peder Andreas Hjort Krogh som midlertidig styrer.
Postbetj.I Ingar Schiøtz var midlertidig under ledighet fra 12.4.1908 (f. 1873).
Postmester Ludvig Larsen 17.7.1908 (f. 1863).
Postfullm.I Alfred Ansteensen 15.5.1918 (f. 1870). Tiltrådt 16.8.1918, under midlertidig bestyrelse av postfullm. Rasmus Larsen (f. 1878).
Kst. postmester Alfred Denstad 1.1.1926, tiltrådt 1.7.1926 (f. 1873), med postfullm. Oluf Ingemann Anstensen som midlertidig bestyrer (f. 1884).
Kst. postmester Oluf Ingemann Anstensen ble midlertidig kst. under ledighet fra 7.1.1930.
Postfullm.I Michael Andreas Appelbom ble kst. 1.5.1930 (f. 1875). Tiltrådt 1.9.1930 under midlertidig bestyrelse av postfullm. Oluf I. Anstensen.
Postfullm.I Alfred Rudolf Wara 1.3.1946 (f. 1890).
Postinsp. Evald Nilsen 1.2.1961 (f. 1916).
Kontorsjef Thor Berg i 1986.
Postsjef Robert Hermann Fagermo vikar fra 1.8.1990 (f. 1942).
Postmester Lillian Mæhre 1.5.1995.
Postmester Bodil Søreng 1.4.1996.
Postmester Ronny Jenssen Slettmo 1.10.1997.

Årlig postmesterlønn ble fra 1842 satt til 150 Spd. og i 1844 nedsatt til 120 Spd.
Fra 1896 var lønnen kr 4.000,-, og fra 1917 kr 6.000,-.

---------

TROMSØ (Ref#: 13185 , Kilde: KulturNav)

TROMSØ, midlertidig brevhus, under Tromsø postkontor, var i virksomhet i Tromsø i forbindelse med tusenårsskiftet, den 31.12.1999. (Motivdato-stempel.) Sirk. 15, 17.11.1999.

---------