NK 472 – ØRNES

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-41

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØRNES (Ref#: 14719 , Kilde: KulturNav)

ØRNES - se ØRNÆS

---------

ØRNÆS (Ref#: 14720 , Kilde: KulturNav)

ØRNÆS poståpneri, i Rødø prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Namsos postontor, ble opprettet den 1.10.1879. Sirk. 24, 25.9.1879.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet ØRNES.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8150 ØRNES tildelt postnr 8151.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først fra 10.10.1880 av 2-rings vanlig type med tverrbjelker i indre ring.

(8150)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Handelsm. og skipsreder Johan Bernhoft 1.10.1879 (f. 1841).
Handelsm. Sigurd Bernhoft 14.10.1918 (f. 1885).
Poståpnerass. Sigurd Pareli Kvarsnes midlertidig fra 1.1.1956, fast 1959 (f. 1913).
Poståpner Magnus Kvalnes 1.12.1968 (f. 1913).
Postsekr. Svein Grønbech 1.11.1980 (f. 1942).
Poststyrer Arild Robert Kjerpeseth 1.10.1982 (f. 1955).
Postkass. Liv Dagrun Stavne 1.10.1987 (f. 1961).
Postmester Liv Dagrun Stavne Rendahl 1.5.1998 (f. 1961).

Poståpneren var trolig ulønnet av Pv. til 1882, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1892 kr 120,-, fra 1903 kr 300,-, fra 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------