NK 472 – NAMSOS

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:04
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-60

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NAMSOS (Ref#: 8230 , Kilde: KulturNav)

NAMSOS poståpneri, på ladestedet med samme navn, i Overhalden prestegjeld, Namdalen fogderi, under Nordland postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 17.7.1847, med virksomhet fra 1.9.1847. Samtidig ble det igangsatt en bipostrute mellom postgården Spillum i hovedpostruten og ladestedet Namsos. Sirk., 31.7.1847.

NAMSOS poståpneri ble fra 1.9.1866 omgjort til POSTKONTOR ved at Nordland postkontor ble lagt ned, og all administrasjon og postalt arbeid ble overført til Namsos. Sirk. 16, 28.8.1866.
NB! Se NORDLAND POSTKONTOR.

Poståpneriet fikk tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 213 og i 1855 tildelt datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver.

(7800)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den første poståpner finnes det lite opplysninger om. Likevel tyder det på at hans navn var Havig. Muligens tilsatt allerede fra opprettelsen i 1847.
Politibetj. D. Schiestad 1.9.1855--1.3.1856.
Deretter ikke noteringer før kontorbetj. Conr. Magnus Havig tilsatt fra 9.5.1857.
Politibetj. D. Schiestad igjen tilsatt fra 18.3.1858.
Magnus Brostrøm midlertidig fra 1.1.1865.
Tidligere postmester ved Nordland postkontor, Ole Markussøn Hegge 1.9.1866 (f. 1809).
Karl Kristian Jahnsen kst. under ledighet fra 30.7.1874 (f. 1850).
Posteksp. Johan Hilmar Dyblie 7.11.1874 (f.1819). Tiltrådt 8.2.1875.
Posteksp. Hans Jørgen Hansen 3.9.1890 (f.1844). Tiltrådt 1.11.1890 med postfullm. S. Fredriksen som midlertidig kst.
Postfullm. Karl Frithjof Fjeldstad 4.9.1896 (f. 1850). Tiltrådt 8.4.1897 med postfullm. Joh. Jacobsen som midlertidig kst.
Postfullm. Johan Peter Jacobsen 1.10.1921 (f.1869). Tiltrådt 1.4.1922 med postfullm. Carl Martin Brørs som midleertidig styrer (f.1879).
Postfullm.I Adolf Ulriksen kst. 1.11.1929 (f.1875). Tiltrådt 1.3.1930, med postfullm. Carl Martin Brørs (f. 1879) som midlertidig styrer.
Posteksp. Fritz Tage Lillienskjold midlertidig kst. fra 10.10.1942, fast 1.1.1943.
Postmester Adolf Ulriksen gjeninntrådte 1945. Sirk. 14, 14.6.1945.
Postmester Hans Ragnvald Strøm 1.3.1946 (f.1891).
Postfullm. Sigurd Røthe under ledighet fra 1.1.1950 (f.1897).
Postullm.I Johan Günther Langness 1.8.1950 (f.1893).
Postinsp. Torbjørn Weisæth 1.4.1962 (f.1922).
Avd.sj. I Steinar Aabø 1.11.1972 (f.1920).
Avd.leder Alf Pål Dahlø 1.8.1988 (f. 1941).
Postsjef (vikar) Herman Klokkervold fra 1.5.1996.

De først kjente årlige poståpner/postmesterlønninger var:

1847 1853 1860 1865 1866 1874 1875 1877
Spd. 12 40 100 200 750 1520 1420
Kr 6160

---------